Lista uczestników

Podsumowanie: 92 potwierdzone zgłoszenia + 21 niepotwierdzonych zgłoszeń = 113 zgłoszeń