Miejsce

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Pasteura 3

02-093 Warszawa

21.01.2020 r. (Wtorek)