Koncert 16 czerwca 2023 - Kontakt

Sprawy merytoryczne

W przypadku pytań dotyczących Koncertu 16 czerwca 2023 prosimy
o kontaktowanie się z Organizatorami.

Więcej informacji można uzyskać na intranet.ncbj.gov.pl.

Problemy techniczne

webmaster@ncbj.gov.pl
Wszelkie pytania, uwagi, spostrzeżenia, problemy dotyczące serwisu webmaster.ncbj.gov.pl prosimy kierować na powyższy adres e-mail.